Naše vydané knihy o památných stromech


„Stromy památé II"

Sliby se mají plnit i když je to s odstupem času.

A proto konečně vyšel druhý díl ke knížce Stromy památné v kresbách Jaroslava Turka (vyšla v roce 2007) a dočkala se pokračování loni v prosinci (rok 2021). Druhý díl také připomíná kresby památných stromů.

Obsahuje 42 stromů žijících i desítku stromů padlých.

Knížku byla vydána vlastním nákladem a je k dostání na mé emailové adrese.
Cena 100 Kč + poštovné

V Praze knížku prodává Akademia na Václavském náměstí a knihkupectví Ostrov v Ostrovní ulici.

 

„Stromy vypravují“

Životy stromů propojené v příbězích s osudy lidí nám umožňují zamyslet se i nad naší historií. Stromy tím, že se mohou dožít vyššího věku než lidé, se stávají svědky osudů lidí, vedle kterých někdy i staletí rostou. A proto mohou „vypravovat“.

O tom je tato knížka: jak lide žili, v co věřili, v čem hledali oporu a hlavně – co pro ně znamenaly stromy. V základech vypravovaných příběhů jsou lidové pověsti, ale i historické záznamy a vzpomínky, samozřejmě doplněné současným pohledem.
Sborník pověstí vznikal v rozpětí několika let.

Podrobnější informace o knize ZDE

 

„Nejmohutnější stromy naší země“

Z úvodu:

Naše republika chrání památky vytvářené po staletí lidskýma rukama a citem pro krásu. Chrání i to jedinečné, co vytvořila příroda. A ta nám věnovala mnohé unikáty - například největší skalní bludiště Evropy v Adršpašských skalách, divočinu Hrubého Jeseníku, ale třeba kvítek jinde nevídaný jakým je vzácný hořeček mnohotvarý.

V této knížce náš zájem patří stromům.

I ty jsou darem přírody – jsou obdivuhodné, vždyť dokázaly přes dlouhá staletí dožít až do našich dnů. Ať už se tak stalo šťastnou shodou okolností, jejich sílou žít, anebo k tomu přispěl vztah našich předků ke stromům vůbec. Lidé vždy žili se stromy….

Podrobnější informace o knize ZDE

 

„Žijeme se stromy“

27.6.2017 vyšla v nakladatelství Dokořán kniha kolektivu autorů

Text:
Marie Hrušková, Václav Větvička, Luboš Uradníček, Jan Prokop, Tomáš Turek, Martin Patřičný, Markéta a Petr Veličkovi, Marek Žďárský, Pavel Wagner, Iva Kubátová, Eduard Šimek, Eva Kordová, Bohumil Reš, Jaroslav Michálek
Ilustrace:
Jaroslav Turek, Vladimír Lepš

„Kolektivním autorstvím“ je kniha v řadě publikací M.H. výjimkou, proto název Kniha-sborník. Záměr, koncepce knihy je však její prací, s čímž jí radil V.Větvička a přátelsky pomáhal prof.Jan Jeník. Na výběru kreseb se podílel Jaroslav Turek ml.

Záměr knihy napoví úvodní slova
Místo stromů je v našem životě nezastupitelné. Provázejí nás po celý život a slouží nám. Tyto vzájemné vztahy jsou pradávné a důkazy z historie to potvrzují - přesto stále nejsou stromy některými lidmi přijímány jako důležitá a nepostradatelná součást světa kolem nás.

Předkládáme vám knížku-sborník o stromech. Zabýváme se stromy, jejich významem, užitečností, místem v životě lidí dlouho, profesionálně a s přesvědčením. Tedy nabízíme fakta, ale i úvahy z několika oborů, které nás spojují se stromy. Třeba si najdou další argumenty ti, kteří vystupují na obranu stromů, a poučení, která zviklá ty, kteří zatím stromy vnímají jako něco, co je obtěžuje.

Podrobnější informace o knize ZDE

 

Plakát Památných stromů

NOVÁ kreslená mapa našich památných stromů
Doplňená a upřesněná podle nových informací
Rozměr 70 x 50 cm

Cena 30,- Kč
Možno objednat na mailové adrese

V prodeji: Academia Václavské nám. Praha 1

 

Nejmohutnější památné stromy ČR

Brožura podrobněji seznamuje s jednotlivými 30 nejmohutnějšími stromy a s autory jejich fotografií a kreseb.

Vydáno jako náhradní informační text o nejmohutnějších památných stromech ČR k rozebrané knížce viz dále

Cena 20,- Kč
Možno objednat na mailové adrese

 

Nejmohutnější památné stromy ČR

Vznik této knížky, vysvětluje autorka v závěru, byl ovlivněn snahou představit slovy a v zobrazeních nejmohutnější stromy, které u nás máme, krásné přírodní památky, na které můžeme být pyšní. Protože hlavním námětem mých prací jsou památné stromy – tedy zůstávám u svého a spolu s kolegou Jaroslavem Michálkem, kterého jsem požádala o odbornou spolupráci, a fotografem stromů Pavlem Hosslem představujeme nejmohutnější státem chráněné, památné stromy ČR.

Dr.Gordon Mackenthun z Lipska, člen Německé dendrologické společnosti, se zabývá velkými stromy s největším obvodem kmenu a sestavuje s kolegy databázi, kam řadí i stromy z okolních zemí(www.championtrees.de) . Prostřednictvím Ing. B.Šimunkové vyzval ke spolupráci i nás, kteří se v ČR touto tematikou zabýváme.

Proto knížka vychází také v němčině.


Kniha vydána vlastním nákladem, tisk Tiskárny Havl. Brod
1.vydání ROZEBRÁNO


Seznam stromů a ukázky z knihy

 

„Stromy z Ráje českého – památné stromy Turnovska“

autorkou je M.Hrušková, přizvala ke spolupráci Václava Větvičku a regionálního autora Dušana.Koutníka. Fotografie stromů jsou od Pavla Hössla, krajiny od Zdeňka Mrkáčka z CHKO Český ráj. Historická kresba Daliměřické lípy je od Jaroslava Turka, úpravy knížky se ujal Jaroslav Turek ml..V seznamu památných stromů Turnovska nechybí rozměry a GPS
Podnět k vytvoření publikace dal odbor životního prostředí MÚ Turnov
Vydalo Město Turnov 2014

Kniha je k dostání v Informačním středisku Turnova, na odboru životního prostředí MÚ,
v knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí a na našem e-shopu.


Seznam stromů a ukázky z knihy

 

„Památné stromy Turnovska“

Brožura o 32 stranách, s barevnými fotografiemi, popisem jednotlivých stromů, jejich seznamem, mapkou a poučením o tom, co jsou památné stromy.
Vydalo město Turnov v listopadu 2015.

Autoři : M.Hrušková, V.Větvička, M.Šipošová, L.Fejfarová
Foto : P.Hössl, L.Fejfarová, Z.Mrkáček
Grafická úprava : J.Turek


 

Příběhy památných stromů Čech a Moravy

Autorkou je M.Hrušková, portréty stromů nakreslil Jaroslav Turek
Vydalo nakladatelství Deus Praha

Doplněné vysvětleními z historie a podrobnostmi o stromech

ROZEBRÁNO

RADIOSERVIS vydal na jaře 2015 stejnojmené CD
k sehnání v reprezent. prodejně v Praze na Vinohradské ulici

Ukázka viz: https://www.youtube.com/watch?v=u5ycqTwOWRo

 

 

Aleje – krása ohroženého světa

Autorka M.Hrušková přizvala ke spolupráci Václava Větvičku, regionální autorku z Kamenicka nad Lipou Jarmilu Válkovou, Stanislava Svobodu z Lysé n.Labem a Petra Milana z Říčan. Součástí knihy je i text Martina Skalského z občanského sdružení ARNIKA, protože odtud vyšla iniciativa obrany alejí spojená s peticí „Zachraňme stromy.“

Kniha je rozdělena do tří částí – v první je „něco málo teorie“ o alejích u nás, v druhé části jsou uváděny konkrétní příklady alejí z kraje Vysočina a Středočeského kraje, třetí část je věnována aktivitám Arniky.

Hlavní podíl na fotografiích, které knihu dotvářejí, má Marie Holečková. Podrobněji se píše o alejích v už zmiňovaných dvou krajích, ale tato problematika se týká celé republiky, proto autorka oslovila kolegy – stromaře z jiných koutů země, aby přispěli se zajímavými fotografiemi alejí „od nich“ – to vysvětluje spolupráci z větším počtem dalších fotografů.


ROZEBRÁNO

Ukázky z textu a bližší informace o knize

 

Podivuhodné stromy

Kniha autorů Marie Hruškové a Jaroslava Michálka(fotografie) představuje nejen naše významné památné stromy a jejich osudy, ale přibližují i tradice vztahů lidí a stromů.
V kapitole o lesích (spoluautorů J.Stonawského, P.Kyzlíka, J.Křivánka) jsou informace o mimořádných stromech rostoucích v LČR a v bývalých Újezdech VL ČR.

K dostání v běžných knihkupectvích

Doporučená cena 349,-Kč (klubová cena 299,- Kč)

Ukázky z knihy

 

Stromy nás povedou Dobříší a okolím

autorů Marie Hruškové ( autorka prací o památných stromech a přírodě), Zdeňka Maříka (lesáka a fotografa) a kolektivu fotografů.

Působivě upravená knížka vypravuje o historii, památkách a přírodě města Dobříše a jejího okolí. Chce místním připomenout zákoutí, která znají, ale kam se třeba v poslední době nedostali, návštěvníkům přiblížit místa, o nichž se ani nechce věřit, že jsou tak blízko u Prahy – a všem pak ukázat, jak je u nás pěkně a že stromy se na tom významně podílejí.

Dostupné v knihkupectvích ACADEMIA a NEOLUXOR na Václ. Nám.v Praze.

Vydáno vlastním nákladem.
Cena 150,- Kč
Možno objednat na mailové adrese

Ukázky z knihy

 

Za památnými stromy Vysočiny

Kniha představuje vybrané památné stromy zatím z okresů Pelhřimov, Jihlava a Havl. Brod.Seznamuje nejen se stromy jako takovými ( na fotografiích Marie Holečkové), ale i s historií místa, kde rostou, se zajímavostmi o stromech obecně. V příloze jsou zařazeny seznamy s taxačními údaji stromů, o nichž se píše, ale i s GPS a také stať Dr. Hauswaterové o tom, jak vyhlašovat a chránit památné stromy.

ROZEBRÁNO

 

Za památnými stromy Vysočiny II.

Kniha navazuje na 1. díl Za památnými stromy Vysočiny, který vyšel v roce 2008 také za podpory grantu Kraje Vysočina. Vypravuje o stromech na Třebíčsku a pak hlavně ve Žďárských vrších. Nebylo možné představit všechny památné stromy kraje, jedná se i zde o vybrané nejvýznamnější a hlavně nejzajímavější stromy z regionů.

Sleva 100,- Kč
Možno objednat na mailové adrese

Detailní informace o knize

 

Krajinou řeky Doubravy

M.Hrušková, M.Holečková- vydalo nakl. M.H.-Berounv červnu 2006 za podpory Fondu Vysočiny
Kraj od pramenů Doubravy až po její ústí do Labe je představován prostřednictvím záběrů zkušené fotografky M.Holečkové, kterou zaujalo kouzlo řeky a krása krajiny, s kterou ji seznámila autorka textu.

Sleva 70,- Kč
Možno objednat na mailové adrese

 

Tam kde teče Doubravka I

Vypravování o kraji pod Železnými horami od pramenů řeky Doubravy nad Doubravníkem, kolem Krucemburku, Ždírce, Sobiňova, Ranska k Chotěboři, pak dál s řekou k Libici a k Malči. Půvabná řeka, které tu nikdo neřekne jinak než Doubravka. Historie Libické stezky, památky i romantická příroda kolem řeky.

ROZEBRÁNO

Ukázka z knihy

 

Tam kde teče Doubravka II - 2. vydání upravené a doplněné

Pokračování krajem kolem řeky – osady i vesnice například Heřmaň, Chuchel, Ostružno, ale i vzdálenější Klokočov , Vilémov , Uhrov se zajímavými památkami, Pařížov s přehradou, Běstvina i město Třemošnice nad ním se zříceninou královského hradu Lichnice a konečně „městečko na dlani“ Ronov nad Doubravou. Opět historie, vzpomínky, citace z kronik i místní literatury, ale hlavně krásná příroda a romantická řeka..
Obě knížky jsou bohatě doprovozené kresbami Jaroslava Turka, rodáka z Ronova.

ROZEBRÁNO

Ukázka z knihy

 

Tam kde teče Doubravka III

M.Hrušková,J.Turek a Z.Sejček
Od Ronova přes Žleby , Žehušice až do ústí Doubravky do Labe u Záboří.

K DOSTÁNÍ v Academia Václ. náměstí, U stříbrného groše v Kutné Hoře,
                      v Informačním středisku na náměstí v Čáslavi
                     
Možno objednat na mailové adrese
Cena 60,- Kč

 

Stromy památné v kresbách Jaroslava Turka

Jak napovídá název je v knížce zařazeno 45 našich nejvýznamnějších památných stromů vybraných z archivu kreseb, které byly vytvořeny v 2. pol. minulého století přímo před stromy v terénu. Jsou to skutečně kresby-dokumenty. Z toho 15 stromů už je zachováno pouze v kresbách. U každého stromu je pověst nebo vypravování, taxační údaje. M.Hrušková připravila knížku, je autorkou textů o stromech i o J.Turkovi. Knížku výtvarně upravil J.Turek ml. pečlivě vytiskly Tiskárny Havl. Brod. Je to hezká, záměrně nevelká a záměrně ne drahá knížka.

DOSTUPNÉ:
Academia Václavské náměstí
Palác Neoluxor
"Dobra" Celetná
Knikupectví Čáslav, Chotěboř, Dobříš aj.
Ukázka z knihy

ROZEBRÁNO

 

Tajemství starého dubu

Rámec knihy tvoří fiktivní rozhovor dědy a vnoučat, který má přiblížit „paměť stromu“. Snažíme se ukázat, co se stalo za dobu života jednoho starého dubu, tedy stromu, který patří k zdejším původním dřevinám a dožívá se nejdelšího věku.


ROZEBRÁNO

 

Kreslená mapka - česká verze

rozměr 50x50cm

Cena 30,- Kč
Možno objednat na mailové adrese

 

Kreslená mapka - anglická verze

rozměr 50x50cm

Cena 30,- Kč
Možno objednat na mailové adrese

 

Památné stromy 1

Obsahuje základní památné stromy, nejvýznamnější ze seznamu chráněných stromů, doplněné údaji o okolí stromu, historii místa. Doplněno přehlednou mapkou, rejstříkem.
Kresby stromů od Jaroslava Turka

ROZEBRÁNO

 

Památné stromy 1 (2. rozšířené vydání)

rozšířeno o další stromy, které nebyly v 1. vydání Památných stromů I. a II. a fotografickou přílohu s novými stromy

ROZEBRÁNO

 

Památné stromy 2

Kniha navazuje na I. díl (viz mapka stromů), doplňuje další stromy, např. pražské, ale hlavně ve Slezsku a na Moravě ( viz seznam stromů). Čtenář se doví o stromech malířů, hudebníků a spisovatelů, o stromech připomínajících vojevůdce, přečte si o zaniklých památných stromech i o památkách živých vedle neživých.
Doslov o památných stromech od Ing. M.Reše
Kresby stromů od Jaroslava Turka

ROZEBRÁNO

 

Kult stromů v zemích Koruny české

kniha o vztazích mezi lidmi a stromy v naší zemi: proč lidé uznali stromy za sídla bohů, které stromy se staly posvátnými, jak se změnil vztah ke stromům u našich předků po přijetí křesťanství, ochrana stromů a lesů ve středověku, co ve vztazích ke stromům přežilo do naší doby? – to jsou některé z témat, na které kniha odpovídá. Práce je zaměřena na slovanskou mytologii, týká se historie a života a myšlení hlavně v naší zemi a v blízkém sousedství – a to přibližně od počátku letopočtu, přes příchod Slovanů, středověk až do konce 20. století.Pro porovnání zařazen pohled na stromy v čínské a japonské mytologii.

ROZEBRÁNO, v Měst. Knihovně Praha - E-knihy : goo.gl/t4pWu

Detailní informace o knize

 

Paměť stromů

– M.Hrušková, B.Ludvík - výpravná fotografická kniha vydaná MF v prosinci 2006 při  znovuuvedení stejnojmenného TV seriálu – je rozdělena do stejných kapitol, jako jsou díly seriálu a doplněna vzpomínkami autorů a spolupracovníků o tom, jak seriál vznikal, co pro ně znamenají stromy, na co vzpomínají. Kniha obsahuje ukázky ze scénáře i nově získané historické fotografie

ROZEBRÁNO

 

Mapka památných stromů

kresbičky stromů doplněné stručným popisem – vydáno k TV seriálu

ROZEBRÁNO

 

Stromy pamatují

Autoři na třiceti příkladech památných stromů a pověstí o nich seznamují s osobnostmi a událostmi z dějin naší země od doby Velkomoravské říše do současnosti. Na osobité úpravě knihy se podílel J.Turek ml. a tiskárny v Havlíčkově Brodě.

ROZEBRÁNO

 

What trees remember

anglická verze knihy Stromy pamatují byla doplněna vysvětlujícími poznámkami

ROZEBRÁNO

 

Stromy se na nás dívají

- M.Hrušková, B.Ludvík, J.Turek – nakl. FRAUS r. 2002 dárková fotografická publikace, připomínán odkaz J.E.Chadta, který u nás jako první vydal seznam starých a památných stromů, srovnávány stromy z jeho seznamů a stromy dnes

ROZEBRÁNO