Stromy památné v kresbách Jaroslava Turka

Jak napovídá název je v knížce zařazeno 45 našich nejvýznamnějších památných stromů vybraných z archivu kreseb, které byly vytvořeny v 2. pol. minulého století přímo před stromy v terénu. Jsou to skutečně kresby-dokumenty. Z toho 15 stromů už je zachováno pouze v kresbách. U každého stromu je pověst nebo vypravování, taxační údaje. M.Hrušková připravila knížku, je autorkou textů o stromech i o J.Turkovi. Knížku výtvarně upravil J.Turek ml. pečlivě vytiskly Tiskárny Havl. Brod. Je to hezká, záměrně nevelká a záměrně ne drahá knížka.

DOSTUPNÉ V BĚŽNÉ DISTRIBUCI A V NAŠEM E-SHOPU

Ze závěru

Jaroslav Turek (1925-2005) pocházel z krajiny, která k sobě dokázala přivábit mnohé malíře a stala se jejich trvalou inspirací. I on podlehl kouzlu rodného kraje, zaujaly ho zdejší lomy, řeka, ale hlavně stromy: stromy u Doubravky, stromy v lesích i na mezích, u chalup. Uvědomil si už jako mladý malíř, že stromy tím, jak věkem překonávají člověka, zůstávají živými svědky dávných události.
     … Zavinila to lípa v mém rodišti. Někdy po roce 1950, už nevím přesně, jsem kreslil torzo asi 450 let staré lípy u románského kostelíka sv. Kříže nedaleko Ronova nad Doubravou, v místech, kde bývala osada Protivany zaniklá v třicetileté válce. Zůstal z ní jen kamenný kostelík a živý svědek - lípa. Při pozorování se mi vnucovaly představy, jak to tu tehdy vypadalo, a chvílemi jsem měl pocit, že lípa vypravuje…
     Začal tedy staré a památné stromy soustavně vyhledávat, zjišťoval o nich informace a především je kreslil. Pracoval usilovně, i když hodně času musel věnovat práci ve škole, přednáškám na VŠZ v Českých Budějovicích a později výuce kreslení na grafické průmyslovce v Praze, Hellichově ulici.. Přesto nakreslil skoro všechny významné české stromy, které byly spojené s pověstmi, přál si stejně zpracovat i stromy ve Slezsku a na Moravě, ale to už nestihl….