Aktuální informace


Připravujeme novou knihu tentokrát o lípách.

Nebylo snadné rozhodnout, který ze stromů připomenout. Pohybujeme se kolem nich dlouho, známe je - tím obtížnější byl výběr. Blízké jsou nám všechny, obdivujeme je, někdy i závidíme jejich životní sílu.

Zvolili jsme tedy z množství našich stromů ty, které rostou skoro v každé naší vsi, vysadili je před staletími u zámků stejně jako v podzámčí, jejich koruny stíní hroby našich předků, ale nacházejí své místo stejně tak u současných novostaveb. Jejich listy mají krásně srdčitý tvar, který opakuje mladá lipová koruna. Koruna stromu, který se nebojí věku ani zvětšující se dutiny v kmenu, jako by věděl, že lípy mají schopnost vzkřísit samy sebe. Starý kmen vyplní adventivní kořínky a zázrak přírody je připraven. Lípa je nezdolná v boji o život a dává nám tak příležitost si uvědomit, že na strom, který naši předci zvolili za náš národní, můžeme být pyšní.

Tato kniha vyjde u nakladatelství Kazda.

Pro náhled obrázku rozklikněte.

 

Knižní trh je rozšířen o další knížku oslavující stromy, kterou vydává nakladatelství Kazda v Brně.

Paměť stromů je o mnoho delší, než paměť lidská, ale jako vše, co žije, jsou stromy smrtelné. Když zahyne starý strom, zůstanou nám možná kresby, z novější doby filmové záznamy. Zmizí však vztahy, které ho – někdy po staletí – spojovaly s lidmi žijícími v jeho okolí, blednou vzpomínky, vytrácejí se příběhy, které k němu patřily. Stalo se skoro samozřejmostí, že je tolik knížek o hradech a zámcích – a na stromy skoro jako by se zapomnělo.

Nová knížka přibližuje stromy, ukazuje jejich historii a hlavně sepjetí s životy lidí. Jako každý výběr je i výběr stromů v knížce ovlivněný znalostmi a sympatiemi. Jedno mají všechny příběhy společné - ukazují význam stromů a jejich místo v životě lidí.

Podrobněji v oddělení KNIHY

 

Stromové CD

Radioservis Praha vydal na jaře 2015 „Příběhy památných stromů“

Ukázku najdete zde:

 

www.monumental.trees.com

Péčí fotografa P.Hössla je na evropských stránkách stromů www.monumental.trees.com umístěno sedmdesát našich památných stromů (a další jsou postupně přihlašovány), které svou zajímavostí a krásou propagují Českou republiku. A lze se snadno přesvědčit, že je o ně zájem.

 

V listopadu vyšla v EuromediaGrup a s. naše nová knížka o stromech
s fotografiemi a kresbami; Seznamy našich stromových velikánů obsahují taxační údaje i GPS, abyste při jejich hledání nebloudili. Zajímavá je kapitola o Pohansku, autory jsou Luboš Úradníček a M. Čermák z Mendelovy univerzity v Brně. I proto byla kniha čtenářům představena v Brně.

„ Rozhodli jsme se představit v knížce, která leží před vámi, ty nejmohutnější z nich. Jejich seznam ovlivnila kromě jiného i četnost jednotlivých druhů dřevin u nás rostoucích. Na pomoc jsme vzali pásmo a obepjali jím obvod kmenu ve výšce 130 cm od země. Pro zařazení stromů do seznamu a jejich podrobnější představení v knížce jsme stanovili
hranici osmi metrů v obvodu. Ani ty, které měří o něco méně, nelze však minout - pouze se tu na všechny nedostalo. Připomínáme je alespoň v přehledném seznamu.“


Podrobněji v oddělení KNIHY

 

„Žijeme se stromy“

27.6.2017 vyšla v nakladatelství Dokořán kniha kolektivu autorů

Text:
Marie Hrušková, Václav Větvička, Luboš Uradníček, Jan Prokop, Tomáš Turek, Martin Patřičný, Markéta a Petr Veličkovi, Marek Žďárský, Pavel Wagner, Iva Kubátová, Eduard Šimek, Eva Kordová, Bohumil Reš, Jaroslav Michálek
Ilustrace:
Jaroslav Turek, Vladimír Lepš

„Kolektivním autorstvím“ je kniha v řadě publikací M.H. výjimkou, proto název Kniha-sborník. Záměr, koncepce knihy je však její prací, s čímž jí radil V.Větvička a přátelsky pomáhal prof.Jan Jeník. Na výběru kreseb se podílel Jaroslav Turek ml.

Záměr knihy napoví úvodní slova
Místo stromů je v našem životě nezastupitelné. Provázejí nás po celý život a slouží nám. Tyto vzájemné vztahy jsou pradávné a důkazy z historie to potvrzují - přesto stále nejsou stromy některými lidmi přijímány jako důležitá a nepostradatelná součást světa kolem nás.

Předkládáme vám knížku-sborník o stromech. Zabýváme se stromy, jejich významem, užitečností, místem v životě lidí dlouho, profesionálně a s přesvědčením. Tedy nabízíme fakta, ale i úvahy z několika oborů, které nás spojují se stromy. Třeba si najdou další argumenty ti, kteří vystupují na obranu stromů, a poučení, která zviklá ty, kteří zatím stromy vnímají jako něco, co je obtěžuje.
Podrobněji v oddělení KNIHY

 

Výstavy

Výstava malíře Jaroslava Turka a fotografa Pavla Hösla přibližující nejmohutnější stromy ČR a navazující tak na vydanou knihu o nejmohutnějších stromech České republiky, „obešla“ mnohé kraje a setkala se s velkým zájmem. V současnosti našly útočiště velkoformátové fotografie stromů v zahradě Městské knihovny v Turnově.

 

Spolupráce s Evropským Fórem pro Největší Stromy trvá, protože zaujetí pro stromy neuznává hranice ani jazykové bariéry. Setkání bylo například s přáteli stromů v Anglii i v Německu. 6. zasedání evropského fóra, které se konalo v České republice v roce 2016 a které organizovala Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, je možné si připomenout ještě na několika výtiscích brožury připomínající naše stromy.

Brožuru lze objednat i zde