Aktuální informace


V listopadu vyšla v EuromediaGrup a s. naše nová knížka o stromech – s fotografiemi a kresbami; Seznamy našich stromových velikánů obsahují taxační údaje i GPS, abyste při jejich hledání nebloudili. Zajímavá je kapitola o Pohansku, autory jsou Luboš Úradníček a M. Čermák z Mendelovy univerzity v Brně. I proto byla kniha čtenářům představena v Brně.

„ Rozhodli jsme se představit v knížce, která leží před vámi, ty nejmohutnější z nich. Jejich seznam ovlivnila kromě jiného i četnost jednotlivých druhů dřevin u nás rostoucích. Na pomoc jsme vzali pásmo a obepjali jím obvod kmenu ve výšce 130 cm od země. Pro zařazení stromů do seznamu a jejich podrobnější představení v knížce jsme stanovili hranici osmi metrů v obvodu. Ani ty, které měří o něco méně, nelze však minout - pouze se tu na všechny nedostalo. Připomínáme je alespoň v přehledném seznamu.“

Podrobněji v oddělení KNIHY

 

„Žijeme se stromy“

27.6.2017 vyšla v nakladatelství Dokořán kniha kolektivu autorů

Text:
Marie Hrušková, Václav Větvička, Luboš Uradníček, Jan Prokop, Tomáš Turek, Martin Patřičný, Markéta a Petr Veličkovi, Marek Žďárský, Pavel Wagner, Iva Kubátová, Eduard Šimek, Eva Kordová, Bohumil Reš, Jaroslav Michálek
Ilustrace:
Jaroslav Turek, Vladimír Lepš

„Kolektivním autorstvím“ je kniha v řadě publikací M.H. výjimkou, proto název Kniha-sborník. Záměr, koncepce knihy je však její prací, s čímž jí radil V.Větvička a přátelsky pomáhal prof.Jan Jeník. Na výběru kreseb se podílel Jaroslav Turek ml.

Záměr knihy napoví úvodní slova
Místo stromů je v našem životě nezastupitelné. Provázejí nás po celý život a slouží nám. Tyto vzájemné vztahy jsou pradávné a důkazy z historie to potvrzují - přesto stále nejsou stromy některými lidmi přijímány jako důležitá a nepostradatelná součást světa kolem nás.

Předkládáme vám knížku-sborník o stromech. Zabýváme se stromy, jejich významem, užitečností, místem v životě lidí dlouho, profesionálně a s přesvědčením. Tedy nabízíme fakta, ale i úvahy z několika oborů, které nás spojují se stromy. Třeba si najdou další argumenty ti, kteří vystupují na obranu stromů, a poučení, která zviklá ty, kteří zatím stromy vnímají jako něco, co je obtěžuje.
Podrobněji v oddělení KNIHY

 

Výstavy

V návaznosti na vydanou  knížku Nejmohutnější památné stromy ČR a pro názornější seznámení s těmito stromy slouží putovní výstavy fotografií a kreseb ve formátu A1

Přehled výstav:

  Výstava „pod střechou“:
 • Listopad 2014 – zámek Křtiny
 • Leden 2015 – Plzeň, budova KÚ Plzeňského kraje
 • Březen 2015 – Říčany – obřadní síň
 • Duben 2015 – zámek Svojšín
 • Červenec a srpen 2015 – Třeboň (vernisáž 29.7. v 16 hod),zde pozvánka
 • Září 2015 – Jihlava, budova KÚ Kraje Vysočina, vernisáž 2.9.
 • Březen 2016 – galerie v Jílovém u Prahy
 • Říjen 2017 - Mariánské lázně Zde pozvánka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Výstava „pod nebem“:
 • Tedy druhá, rozšířená výstava
 • Snaha spojit památku vytvořenou lidmi s památkami vytvořenými přírodou.
 • bližší informace zde

 

Atrium státního zámku Sychrov , od 6.6. (vernisáž) do 30.9.2015

 

Venkovní výstava bez úhony přečkala letošní léto, ukončena byla 5.10. a byla přenesena do Botanické zahrady UK v Praze, Na Slupi (Vernisáž 2.11. v 15 hodin)

 

Z Prahy, z Botanické zahrady UK na Slupi, byla výstava převezena do Znojma.
Od 25.2. 2016 do 31.3.2016 hlavně péčí manažerky pro společenské funkce lesa Městských lesů Znojmo Ing. Jana Gabrhelové bylo možno shlédnout výstavu ve střední levitalizované části městského parku. Fotografie a kresby mohutných stromů tak vytvořily symbolický protiklad nově vysazeným stromům. Viz: www.lesyznojmo.cz

Autorka výstavy nemohla přijet na vernisáž, tedy se uskutečnilo setkání a beseda s ní v podvečer 8.3. 2016 ve Štukovém sále Znojemské besedy.

 

V dubnu tohoto roku bylo možné navštívit tuto výstavu v Novém Jičíně, ve vstupní síni městského úřadu.

 

Od 18.5. 2016 byla výstava v prostorách Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm a v Klimkovicích.
Koncem srpna 2016 znovu instalována výstava u zámku v Křtinách (pro účastníky 6.zasedání Evropského fóra pro největší stromy) – viz dále
Září 2016 - nádvoří Mendeleho univerzity v Brně
10.10. - 10.11. ve Frenštátě pod Radhoštěm.

 

V létě 2017 viděli výstavu v Krnově.

Zahájení výstavy tu bylo spojeno se seminářem pracovníků ochrany životního prostředí Moravskoslezského a Olomouckého kraje.V září byla výstava přenesena do Bruntálu , neuctivě se k ní zachovala podzimní vichřice a výstavní stojany musely být převezeny do Prahy ( což se stalo díky ochotě M.Bodešínského z krnovského střediska ekologické výchovy MIKS), kde čekají na opravu.

 

24. Srpna 2016 – 28.srpna se konalo v Lednici ( výjezd na Pohansko) a pak i v Křtinách (výjezd za stromy východní části Zďárských vrchů) - 6. Zasedání Evropského fóra pro největší stromy (6. Meeting European Champion Tree Forum), které organizovala Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, hlavně doc. Luboš Uradníček.

Zaujetí pro stromy bez ohledu na hranice a jazykové bariery, srdečnost setkání a obdiv nejen k našim monumentálním stromům, ale ke krásné krajině a našim památkám – to byly hlavní rysy přínosného pracovního setkání několika desítek lidí z Holandska, Polska , Německa, Francie, V.Británie a také z naší republiky. Pro informaci účastníků jsme připravili o našich stromech česko – anglickou brožurku.

 

K výstavě byla vydána brožura, kde slovy, kresbami a fotografiemi jsou představeny vystavované stromy, ale i autoři fotografií a kreseb. Přejeme si, aby brožura- Katalog připomínala návštěvníkům nejmohutnější stromy ČR i mimo výstavu.

V každém výstavním místě je možné tyto brožury zakoupit v informačním středisku, případně u pokladny.

Brožuru lze objednat i zde

 

Stromové CD

Radioservis Praha vydal na jaře 2015 „Příběhy památných stromů“

V návaznosti na stejnojmennou knížku vydanou r.2012 nakl. DEUS
„ ….Příběhy ožily.. Už nečekají jen na stránkách knížky, ale mluví…“

Ukázku najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=u5ycqTwOWRo

 

www.monumental.trees.com

Péčí fotografa P.Hössla jsou na evropských stránkách stromů www.monumental.trees.com umístěny čtyři desítky našich památných stromů, které svou zajímavostí a krásou propagují Českou republiku. A lze se snadno přesvědčit, že je o ně zájem.