Nabízené populárně naučné přednášky

„Naše nejmohutnější památné stromy“- seznámení na základě výtvarných materiálů a fotografií s několika desítkami nejmoutnějších památných stromů

„Nad knihami o stromech“- spojeno s autorským čtením“, stromy  památné, příběhy stromů
Shromáždění materiálu, vztahy ke stromům – informace o obsahu knih, které jsou rozebrané aj.

O seriálu „Paměť stromů“– s promítnutými ukázkami,
( jaké byly podklady, získávání materiálu, natáčení, výběr stromů a lokalit
Ukázky scénářů
Spolupracovníci, vzpomínky režiséra B.Ludvíka)

Co jsou to památné stromy- odborná prezentace opírající se o kresby J. Turka a fotografie spolupracovníků
(naše Nej památné stromy, druhy, zajímavé pověsti
získávání podkladů a poznatků - inspirace stromy)

Stromy a lidé- odborná prezentace opírající se o kresby J. Turka a fotografie spolupracovníků
(Vývoj vztahů ke stomům u pohanských Slovanů na našem území, změny po přijetí křesťanství, ovlivnění vztahů vývojem techniky atd.)

Stromy se na nás dívají- odborná prezentace opírající se o kresby J. Turka a fotografie spolupracovníků
(Co to znamená „vidět strom“, kdy je tomu tak, strom- zázrak, vztahy ke stromům)

Další besedy a přednášky dle dohody
- záleží na zájmu posluchačů, věku atd.:
Například Stromy v mytologii, Stromy v Bibli, Stromy u jiných národů
Stromy v literatuře a lidové slovesnosti
Stromy ve výuce české literatury,jako náměty slohových prací, v mezipředmětových vztazích aj

Trvání přednášky a honorář: - na základě dohody