Ing. Aleš Rudl (AlesRudl@seznam.cz)


Významné stromy – důležité prvky zeleně nesoucí poselství

Ve městech, obcích, ale i ve volné krajině můžeme potkat pozoruhodné stromy zasluhující si pozornost, úctu a ochranu. Nejen stromy památné připomínají důležité historické události či skutečnosti a jejich prostřednictvím spojují generace obyvatel.

Co jsou významné stromy

Za významné stromy jsou považovány dřeviny, které jsou spojeny s důležitou událostí, s poselstvím určité historické skutečnosti nebo místa, na němž rostou.
Mohou to být též jedinci nápadné velikosti, krajinné dominanty či zvláštní dendrologické taxony dřevin.
Pokud příslušné orgány ochrany přírody uznají danou dřevinu nebo skupinu dřevin za památné stromy, podléhají takto „dekorovaní“ jedinci zvláštní ochraně. Následně jsou označeny malým státním znakem, je jim zajištěna odborná péče a mají ochranné pásmo ve kterém jsou zakázané pro strom škodlivé činnosti.
Staré a mohutné stromy bývají za památné stromy vyhlašovány celkem hojně. Mladší jedinci, kteří rovněž nesou historický náboj, nebo byli vysazeni při nějaké pozoruhodné události, už bývají vyhlašováni spíše výjimečně.
Pokud důležitost některých stromů není všeobecně známa, stává se nevhodnou údržbou nebo jejich nerespektováním při obnovách veřejné zeleně, že bez náhrady zbytečně mizí a ztrácí se tím i jejich odkaz.

Nezapomínejte na označení významných stromů

Nejen správně provedená výsadba, ale i všeobecná informovanost o hodnotě daného stromu,  je předpokladem pro jejich zachování dalším generacím.
Celé řadě stromů zachránilo „život“ jejich stabilní označení odkazující na jejich výjimečnost.
Označením se navíc hodnota významného stromu ještě zvýší. Rázem se stává celospolečensky atraktivnější a ona informovanost mu zajišťuje větší nedotknutelnost. Zatímco u památných stromů je označování státním znakem prováděno ze zákona, u těch ostatních záleží na dobrovolnosti a vlastní iniciativně označovatele.

Významné stromy evidují aktivní obce a města nebo spolky, další organizace či aktivní občané.
Přehled dosud zmapovaných významných stromů Prahy naleznete na www.prazskestromy.cz.
Pojďte nasbírat tipy na výlety a procházky či si prostřednictvím stromů můžete připomenout důležité momenty naší historie.

 

<--- ZPĚT