Novější publikace o památných stromech

 • Bartuška, Václav a kol.: Staré a památné stromy Třeboňska, Němec-Veduta,Č.Buděj. 2008
 • Kočovská, L.,Vokrojová,R., Šobr, M.: Stromoknížka, Svazek obcí Blatenska, 2007
 • Michálek, Jaroslav: Památné stromy Plzeňského kraje, doplněné vydání, Krajský úřad Plzeňského kraje, 2010
 • Michálek,Jaroslav: Památné stromy Karlovarského kraje, Krajské muzeum K.K., 2008
 • Michálek,Jaroslav: Staré a pam.stromy jako svědkové zaniklých obcí v Karlovar.kraji,
 • in:Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, Občan sdružení Mezi lesy Cheb,2010
 • Mračanská,Eva: Památné stromy Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského Kraje, 2009
 • Němec, J. a kol.: Památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Olympia, Praha 2003
 • Vondrášek,V.: Pamětníci dávných časů – staré a památné stromy na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku, Vlastivědné muzeu Klatovy, 2008
 • Václav, Erich, Les a lidé – motivace a inspirace, Petrklíč Praha 2013
 • Václav, Erich, Nejvyšší, nejobjemnější a nejstarší stromy světa, Lesnická práce 2013

  Odborné:
 • Tábor I., Reš B., Součková M. (1998): Záchrana genofondu památných stromů v jihočeském a východočeském regionu. – Acta průhoniciana, Průhonice, 67: 84 pp.
 • Tábor I., Reš B., Součková M. (2001): Záchrana genofondu památných stromů v Západočeském regionu. – Acta průhoniciana, Průhonice, 70: 68 pp.
 • Tábor I., Reš B., Součková M. (2002): Záchrana genofondu památných stromů v Severočeském regionu. – Acta průhoniciana, Průhonice, 71: 60 pp.
 • Tábor I., Reš B., Součková M. (2003): Záchrana genofondu památných stromů v Jihomoravském regionu. – Acta průhoniciana, Průhonice, 75: 96 pp.
 • Tábor I., Reš B., Součková M. (2004): Záchrana genofondu památných stromů v Severomoravském regionu. – Acta průhoniciana, Průhonice, 76: 96 pp.
 • Tábor I., Reš B., Součková M. (2005): Záchrana genofondu památných stromů v hlavním městě Praze a ve středočeském regionu – Acta průhoniciana, Průhonice, 78: 167 pp.
 • Tábor I., Reš B., Mackovšin P., Létal A. (2012): Záchrana genofondu památných stromů, výzkumný ústav Silva Taroucy, Průhonice

Přehled všech památných stromů toho kterého kraje( kromě ústředního seznamu na stránkách Agentury) je možné najít– podle jednotlivých okresů – publikacích vydaných AOPK ČR „Chráněná území ČR“

 

<--- ZPĚT