Zpívající lípa v Telecí

      Starý hospodář v koruně slezl do dutého kmenu lípy. Nikoho nenapadne hledat ho právě tady. Rozsvítil světýlko a dal se do opisování modliteb ze zakázaných knih, které v lípě ukrýval. Věděl, že tím potěší sousedy, kteří stejně jako on nesměli přiznat, že jsou tajnými nekatolíky. Aby se mu lépe psalo, tak si slova žalmů a modliteb prozpěvoval. Jeho zpěv splýval s šuměním stromu, tlumené světlo se tajemně mihotalo mezi větvemi koruny jako by lípa byla zázračná a sama od sebe našeptávala lidem slova naděje... A tak se začalo po okolí říkat lípě Zpívající a to jméno jí zůstalo dodnes.

      Košatá lípa s větvemi nízko zaklopenými, že skoro zakrývají mohutný a nevysoký kmen , tvoří se starou a pečlivě opravenou chalupou půvabný obrázek, kde jako by se zastavil čas. Strom i chalupa vždycky patřily k sobě, rodový strom byl chloubou majitelů a symbolem jejich vztahu k předkům. Zpívající lípa je známá nejen tady, na Českomoravské vysočině, ale díky spisovatelovi M.Burešovi i čtenářům v celé zemi.

Telecí u Poličky, okres Svitavy
Tilia platyphylla Scop.
Obvod kmene: 1197 cm
Výška stromu: 21 m