Dub knížete Oldřicha v Peruci

      Stalo se před devíti staletími, kdy ještě byla celá zdejší krajina pokryta hlubokými hvozdy s množstvím zvěře. Družina, doprovázející budoucího českého kní žete Oldřicha při lovu, zajela od pražského sídla až k vzdálené Peruci. Pověst vypravuje, že tam poblíž nevelké osady s tvrzí uviděl Oldřich u studánky dívku tak krásnou, že ho rázem přestal bavit lov. Nejen že půvabnou pradlenu vzal s sebou do Prahy, ale krásná Božena se později stala i právoplatnou českou kněžnou a matkou budoucího českého panovníka Břetislava. Pověst vypravuje, že romantické setkání knížete Oldřicha a selské dívky Boženy mělo svědka - právě onen dub, který je proto nazýván Oldřichovým.

Peruc u Loun, okr. Louny
Quercus robur L.
obvod kmene: 810 cm
výška stromu: 30 m

The Prince Oldřich Oak in Peruc

It happened nine centuries ago, when the wholeregion was still cove red by deep forests with a great amount of game. The train that accompanied the future Czech prince Oldřich on the hunt, went as far as Peruc. The Legend goes that near a small settlement with a stronghold, Oldřich saw a girl by a well, who was so beautiful that he lost any interest in the hunt. Not only did he take the charming washerwoman to Prague, but the beautiful Božena later became a true Czech princess and the mother of the future Czech ruler Břetislav. It is said that the romantic encounter of prince Oldřich and the village girl Božena had a witness - the very tree that is today named Oldřich´s oak.

Peruc near Louny, district Louny
Quercus robur L.
Circumference of the trunk: 810 cm
height of tree: 30 m