Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou

      Dovedete si představit les věkovitých stromů poznamenaných blesky i vichřicí, s prosychajícími větvemi a mohutnými kmeny? Trochu tuto představu mohou napovědět stromy ve zdejší zámecké oboře, o nichž se říká, že pocházejí z původních doubrav pokrývajících kraj ve 12. století. Obdivuhodné stromy... Právě tak starý , a možná ještě starší je i nejmohutnější ze zdejších dubů. Ten nemusíme hledat v oboře, roste pod zámkem a připomene se sám. Stáří dub poznamenalo, musel být důkladně ošetřen. Protiklad zelených větví živé koruny a opravené zastřešené části nad mohutným dolním kmenem, který je pevně zasazen ve svahu - to upoutává na první pohled.

      O dubu se vypravuje, že pod ním tábořil hejtman Žižka, když husitské vojsko dobývalo zdejší hrad. To má historické opodstatnění , ovšem jako není tento památný dub jen tak ledajakým stromem - ale je největší na Moravě, tak ani pověst není obyčejná. Stromů, pod nimiž podle pověstí Žižka odpočíval, těch je několik desítek, ale jenom o tomhle se vypravuje, že k němu slavný vojevůdce přivázal koně!

Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
Quercus robur L.
Obvod kmene: 1010cm
Výška stromu: 22m