Čejkovický dub u Sázavy

      Český Šternberk byl vybudován v letech 1241-42 a patřil ve středověku k našim nejpevnějším hradům, srovnatelný s nejlepšími sídly královskými.Jeho původní jádro bylo zachováno, hrad byl mnohokrát přestavován a rozšiřován. K jeho zvláštnostem patří, že byl po celou dobu existence využíván. Rodinné sídlo pánů ze Šternberka bylo navráceno majitelům, je však nadále přístupné návštěvníkům.       Do Českého Šternberka není třeba jet pouze po dálnici, romantičtější je cesta kolem řeky Sázavy – pěšky nebo motorovým vlakem. Odměnou je i působivý pohled na hrad zvedající se na ostrohu nad řekou. A pokud se necháme zlákat řekou na procházku kousek po proudu , pak v jejím širokém travnatém břehu nemůžeme přehlídnout další ze zdejších památek – chráněný čejkovický dub s trojitým kmenem a rozložitou korunou.

Český Šternberk okr. Benešov
Quercus robur L.
obvod kmene: 787 cm
výška stromu: 18 m