Stromy žily na Zemi dávno před lidmi a svými životy umožnily lidem existenci, od pradávna byly nenahraditelné pro užitečnost a ochranu, které lidem poskytovaly. Výjimečné ze stromů byly našimi dávnými předky považovány za sídla bohů.

Stromy byly nepostradatelné dřív a mají význam i v současnosti, třebaže díky technickému pokroku a rozvoji civilizace jsou lidé nyní těmi silnějšími. Přesto i dnes stromy ozdravují ovzduší, udržují vláhu, brání zákeřnému větru a zásadně dotvářejí krajinu. Zůstávají domovem ptactva i hmyzu, svou malebností, krásou a osobitostí dokáží zapůsobit na člověka. Protože jsou stromy rostliny dlouhověké, za svého života mohou provázet více než devatero lidských pokolení.

Za to všechno si zaslouží naši vděčnost, moudrou starostlivost a péči. Dnes už je nepovažujeme za posvátné, ale měli bychom se knim chovat, jako by posvátné byly.