Dobříšský dub

      Město Dobříš je zajímavé samo o sobě, navíc k němu patří dobříšský zámek s upravenou francouzskou zahradou a anglickým parkem, ale hlavně krásná okolní příroda a přitažlivé brdské lesy. Od místa nejstaršího zdejšího osídlení u dnešní hájovny Obora, kde v dávných dobách bývalo kruhové opevněné hradiště, které se nepatrnými valy připomíná dodnes, se můžeme vydat od rozcestí proti běhu potoka vzhůru do brdských lesů. U potoka nás hned přivítají strážci důstojní : mohutné duby. Silnější z obou má kmen v obvodu víc jak pětimetrový. Hlavní větev nad silničkou už byla odříznuta, ale kresba ukazuje, že to není strom k přehlédnutí. Podle něho si můžeme snadno udělat představu, jaké stromy kdysi na Brdech rostly…

Dobříš okr. Příbram
Quercus robur L.
obvod kmene: 530 cm
výška stromu: 30 m