Výstava „pod nebem“

Výstava představuje 30 nejmohutnějších památných stromů naší republiky, které většinou patří i k nejstarším.

Podstatnou část výstavy tvoří fotografie , které představují současnou podobu památných stromů. Autorem je Pavel Hössl, který není sice „vystudovaný“ fotograf, ale podstatné je, že stromy umí vyfotografovat.

Památné stromy jsou památky živé – tedy podléhají zákonům života i zániku. Výstava fotografií stromů je záměrně doplněna portréty – přesnými kresbami stromů, jak vypadaly před půl stoletím. Autorem je Jaroslav Turek, který jako jeden z prvních výtvarníků od konce 50.let minulého století zobrazoval zcela plánovitě nejvýznamnější stromy, o kterých se vypravují pověsti. Jak se stromy mění ve srovnání s fotografiemi je vidět na příkladu Peruckého dubu. Dva ze stromů – Stochovský dub, buk ve Lhotách už vypadají dnes zcela jinak, v podstatě dožívají, naopak lípa v Maškovicích se vzkřísila k novému životu. Autor kreseb zemřel před deseti lety, letos by oslavil devadesáté narozeniny. .

Do jisté míry pokračuje v jeho díle syn, výtvarník Jaroslav Turek mladší, který se podílel na grafické přípravě vystavených panelů, vytvořil k výstavě plakáty i katalog. Spolupracuje na knihách a brožurkách, jejichž autorkou je M.H.

MH. zpracovala koncepci této výstavy a zajišťovala ji organizačně. Při přípravě výstavy sešel tým zodpovědných spolupracovníků, které vedla upřímná snaha představit krásné stromy co nejširšímu okruhu diváků.